Albánčina Angličtina Arábčina Arménčina Bieloruština Bulharčina Čeština Čínština Dánčina Fínčina Flámčina Francúzština Gréčtina Hebrejčina Holandčina Chorvatčina Japončina Kórejčina Latinčina Macedončina Maďarčina Moldavčina Mongolčina Nemčina Nórčina Perzština Polština Portugalčina Rumunčina Ruština Slovenčina Slovinčina Srbčina Španielčina Švédčina Taliančina Thajčina Thajčina Turečtina Ukrajinčina Vietnamčina

Ponúkame

  • Konzultácieposkytujeme bezplatne
  • Aj do 24 hodínstíhame urgentné termíny
  • Plánovanieprispôsobíme sa potrebám
  • Korektúra prekladovrodenými hovorcami
  • CAT nástrojepočítačom podporované preklady
  • Donášková službabezplatné doručenie úradných
    prekladov
  • 40 svetových jazykovaj netradičné jazyky
  • Superlegalizáciazabezpečíme komplet servis

Vietnamčina

VIETNAMSKÝ JAZYK

Vietnamština (tiếng Việt, menej často Việt ngữ) je úradný jazyk vo Vietname. Je materinským jazykom Vietnamcov, ktorí predstavujú 88 - 90 % obyvateľov Vietnamu a dalších viac ako 3 milióny ľudí po celom svete. Je to druhý jazyk pre národnostné menšiny vo Vietnamu. Vietnamčina je najväčší zástupca zo skupiny austroázijských jazykov. V minulosti sa vietnamčina zapisovala čínskými znakmi (vo Vietname označené ako chữ nho) a vietnamskými znakmi (vo Vietname označené ako chữ nôm), ktoré lepšie slúžili k zápisu vietnamčiny. Písmo chữ nho používal prostý ľud, písmo chữ nôm používala zasa vzdelaná a bohatšia vrstva pre jeho väčšiu zložitosť. Takto však dochádzalo k určitému rozdeleniu vrstiev spoločnosti. Podobná situácia bola aj s kórejským písmom hangŭl. Toto delenie obyvateľov sa však nepáčilo francúzskym kolonizátorom. Vtedajší vietnamský kráľ cítil nutnosť vzdelávať všetky vrstvy obyvateľstva a latinská abeceda (upravená diakritickými znamienkami pre potrebu vietnamského tónovacieho jazyka) sa dá lepšie osvojit, než zložité čínské znaky, ktoré boli používané doteraz. V roku 1910 prišlo ku štandardizácii vietnamčiny, a uzákoneniu upravenej latinky nad pôvodné čínské a vietnamské znaky, ktoré sa ešte sem tam používali v odľahlých častiach krajiny alebo staršími ľuďmi. Posledné zmeny v abecede prebehli v rokoch 1954-1974, v rozmedzí Indočínskej vojny a Vojny vo Vietname.

PREKLADY - VIETNAMČINA

Preklady z a do vietnamčiny - zabezpečujeme odborné preklady, aj (súdne) úradne overené preklady.

Zabezpečujeme (súdne) úradne overené preklady z a do vietnamčiny akýchkoľvek dokumentov.

Vyhotovujeme úradne overené preklady osobných dokladov ako sú rodné listy, sobášne listy, úmrtne listy, vysvedčenia, diplomy, osvedčení, potvrdenia o príjme, výpisy z registra trestov, potvrdení o trvalom pobyte.

Vyhotovujeme úradne overené preklady firemných dokladov ako sú živnostenské listy, výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, výkazy majetku, súvaha a výsledovka.

Vyhotovujeme úradne overené preklady obchodnej korešpondencie ako sú obchodné zmluvy, kúpnopredajne zmluvy, certifikáty, faktúry, dodacie listy, prepravne listy, technická dokumentácia k zariadeniam, výrobkov a tovarom.

Vyhotovujeme úradne overené preklady úradných dokumentov ako sú technické preukazy, osvedčenia o evidencii vozidiel.

Zabezpečujeme (technické) odborné preklady z a do vietnamčiny akýchkoľvek dokumentov ako sú preklady internetových stránok, obchodnej korešpondencie, auditov, atestov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, lokalizácie programov, rámcových zmlúv, technických manuálov, návodov na použitie, výkresových dokumentácií, prezentácií, etikiet k výrobkom, tovarom a produktom, podnikateľských zámerov, investičných projektov, technických príručiek, všeobecných obchodných podmienok, žiadostí, výpisov z účtu, obchodných faktúr, všeobecných nákupných podmienok, dohôd o mlčanlivosti, analýz rizík, kariet bezpečnostných údajov, publikácií, brožúrok, kníh, rôznych licencií, cenových ponúk, cenových kalkulácií, technických špecifikácií.

TLMOČENIE - VIETNAMČINA

Tlmočenie z a do vietnamčiny - zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie alebo simultánne tlmočenie

Zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie z a do vietnamčiny na obchodných rokovaní, prednášok, prezentácií, školení, tlmočenie na zahraničných pracovných cestách, svadobného obradu, telekonferencie, tlmočenie vo výrobe.

Zabezpečujeme simultánne tlmočenie z a do vietnamčiny medzinárodných konferencií, prezentácií, prednášok, školení, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov.

Kontaktujte nás

Vertere - jazykový servis, s.r.o.

Rýchly dopyt

Základné informácie:

Naše prekladateľské služby v sebe ponímajú mnoho odborných oblastí, z ktorých možno spomenúť ekonomiku, právo, techniku, cestovný ruch, medicínu a pod. Radi by sme do Vašej pozornosti vyzdvihli i preklady webových stránok a medzinárodných portálov.

Naše služby: preklady, tlmočenie, lokalizácie, CAT nástroje, firemná jazyková výučba, DTP
Na stiahnutie: Všeobecné obchodné podmienky sprostredkovania