Preklad - Ukrajinčina

Týmto východoslovanským jazykom hovorí cez 47 miliónov ľudí. Do Ukrajinského jazyka je preložený ako українська мова, teda ukrajinská mova, ktorá sa aktuálne píše cyrilikou, ktorá sa ustálila v Ukrajinčine v počiatočných rokoch 20.storočia. Ukrajinská mova alebo ukrajinčina je používaná ako úradný jazyk na Ukrajine ale ľudia ním rozprávajú aj v iných krajinách ako Rusko, Spojené štáty , Kanada, Moldavsko, Poľsko a dokonca aj v Bielorusku. Aj v Ukrajinskom jazyku poznáme nárečia. Už pri jeho počiatkoch Ukrajinčiny začali vznikať nárečia podobne ako v bieloruštine tento jazyk ovplyvňovala Poľština a aktuálne ich poznáme tri. Sú to severné, severovýchodné a severozápadné nárečie.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady – Ukrajinčina

Vytvárame a prekladáme odborné preklady z ukrajinského jazyka a taktiež prekladáme do ukrajinského jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do ukrajinského jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu z ukrajinského jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložených dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do ukrajinského jazyka.

TLMOČENIE – UKRAJINČINA

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére.