Preklad - Taliančina

Taliansky jazyk je kompromisom medzi jazykmi Južného Talianska a na severe prevládajúcich románskych jazykov. Tento štandardný taliansky jazyk bo však neskôr trocha zmenený a ľudia týmto zmeneným talianskym jazykom rozprávajú v oblasti druhého najväčšieho mesta a ekonomického centra Talianka, teda v Miláne. Talianskym jazykom dnes rozpráva okolo 70 miliónov ľudí, prevažne Talianov, pre ktorých je úradným jazykom rovnako ako v San Maríne, kantónoch v Ticino a Graubünden vo Švajčiarsku. Okrem miest v ktorých je Taliančina úradným jazykom ním rozprávajú aj imigrantské skupiny v Luxembursku, Belgicku, Nemecku, Belgicku, USA, Kanade, Brazílii, Venezuele, Argentíne či Austrálii. Taliansky jazyk je dokonca najpoužívanejší jazyk vo Vatikáne. Krajiny ako Albánsko, Somálsko, Líbya, Eritrea, Monako či Malta sa tiež nenechajú zahanbiť a taktiež sa u nich nachádzajú ľudia hovoriaci týmto románskym jazykom, taliančinou.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady-Taliančina

Vytvárame a prekladáme odborné preklady z talianskeho jazyka a taktiež prekladáme do talianskeho jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do talianskeho jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu z talianskeho jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do talianskeho jazyka.

TLMOČENIE- TALIANČINA

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére.