Preklad - Švédčina

Viac ako 9 miliónov ľudí rozpráva práve švédčinou, germánskym jazykom. Je to presne severogermánsky jazyk, ktorým ľudia rozprávajú hlavne vo Švédku a Fínsku a je veľmi podobný a zrozumiteľný s dánčinou a nórčinou. Švédčina je vo Švédsku odporúčaná pre miestnu i štátnu samosprávu, pretože je tam braná za prioritný jazyk. Zákon neprikazuje občanom švédčinu používať pre miestnu i štátnu samosprávu a aj napriek pokusom uzákoniť švédčinu ako oficiálny jazyk sa to nikdy nepodarilo. Podarilo sa to však na Alandoch, čo je samostatná provincia Fínska, ktorá má ako oficiálny jazyk švédsky a preto 95% ľudí žijúcich na Alandoch považuje švédčinu ako svoj prvý jazyk. V iných častiach Fínska si vybojovala druhé miesto po Fínčine. Je paradox, že vo Švédsku nie je švédčina oficiálnym jazykom a na druhej strane je oficiálnym jazykom vo Fínsku a taktiež je považovaná za jeden z oficiálnych jazykov v Európskej únie.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady- Švédčina

Vytvárame a prekladáme odborné preklady z švédskeho jazyka a taktiež prekladáme do švédskeho jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do švédskeho jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu z švédskeho jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do švédskeho jazyka.

TLMOČENIE- Švédčina

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére.