Preklad - Srbčina

Srbčina vznikla zo Srbochorvátčiny, čo bol juhoslovanský jazyk ktorý sa neskôr rozpadol na chorvátčinu, srbčinu a bosniančinu. Tieto tri jazyky boli chápané ako jeden ešte pred rozpadom Juhoslávie. Srbochorvátčina dnes už neexistuje a berie sa ako jazyk, ktorý sa rozdelil do iných jazykov. Srbčinou hovorí okolo 21 miliónov ľudí v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Srbsku, a v Čiernej Hore, ako aj v oblastiach so srbskou a chorvátskou menšinou v Slovinsku, Rakúsku, Maďarsku, Taliansku a Rumunsku.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady- Srbčina

Vytvárame a prekladáme odborné preklady z srbského jazyka a taktiež prekladáme do srbského jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do srbského jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu z srbského jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do srbského jazyka.

TLMOČENIE- Srbčina

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére.