Preklad - Macedónčina

Macedónsky jazyk je podobný s bulharčinou a patrí do skupín indoeurópskych, slovanských a analytických jazykov. Používaná je ako úradný jazyk v Macedónsku, ale taktiež je využívaná v Srbsku, Čiernej Hore, Bulharsku, USA, Grécku, Albánsku, Kanade atď. S rumunčinou, švédčinou a bulharčinou sú si podobné v používaní členov, ktoré sa aktuálne v iných slovanských jazykoch nevyužívajú. Stará macedónčina, ktorá je podobná gréčtine nemá nič spoločne so slovanskou macedónčinou. Slovanská macedónčina sa píše v macedónskej cyrilike, ktorá má 31 znakov, ale v niektorých nárečiach na severe sa využíva aj srbská cyrilika. Medzi srbskou a macedónskou cyrilikou jestvujú rozdiely vo výslovnosti.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady- Macedónčina

Vytvárame a prekladáme odborné preklady z macedónskeho jazyka a taktiež prekladáme do macedónskeho jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do macedónskeho jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu z macedónskeho jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do macedónskeho jazyka.

TLMOČENIE- Macedónčina

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére.