Preklad - Kórejčina

Kórejský jazyk je braný ako jazyk veľmi osamotený, pretože je úradným jazykom len dvoch štátov. O vzniku kórejčiny sa zatiaľ len špekuluje a nik nevie jeho pravý pôvod. Poznáme len fakty, že má spoločné znaky s japončinou, mongolčinou, mandžuštinou, turečtinou a tunguzskými jazykmi. Kórejský izolovaný jazyk je používaný v blízkych oblastiach severnej Číny, kde žije kórejska menšina, v Japonsku, USA, Kanade a v oblasti bývalého Sovietskeho zväzu. V kórejčine poznáme 6 nárečí, ale nie sú až také na porozumenie medzi sebou. Dlhé roky Kórejčania nemali vlastné písmo a tak písali čínštinou, ktorá im však úplne nevyhovovala. Nevedeli ním písať niektoré slová a prípony a tak po dlhej snahe vytvorili vlastné kórejské písmo v 15. storočí. Následne bola potlačená a zrušená čínština ako úradný jazyk a kórejský jazyk sa začal rýchlo rozvíjať. Tento rozvoj bol veľmi intenzívny a nemôže sa ním pýšiť žiadny iný jazyk.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady- Kórejčina

Vytvárame a prekladáme odborné preklady z kórejského jazyka a taktiež prekladáme do kórejského jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do kórejského jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu z kórejského jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do kórejského jazyka.

TLMOČENIE- Kórejčina

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére.