Preklad - Francúzština

Medzinárodnú organizáciu Frankónie tvorí 29 krajín na svete, v ktorých sa rozpráva práve francúzskym jazykom. Francúzsky jazyk sa používa po celom svete a to samozrejme zapríčinilo aj vznik jeho rôznych variant. Francúzština vo Francúzsku sa odlišuje od tej v iných štátoch, kde netvorí hlavý úradný jazyk ako napríklad v Belgicku alebo Švajčiarsku. Afričania majú zväčša francúzsky jazyk ako druhý jazyk a tvoria tak najpočetnejšiu skupiny ľudí s francúzštinou ako druhým úradným jazykom. Francúzske kolónie tiež pomohli šírenia francúzštiny, pretože krajiny využívajú francúzštinu ako kompromis rôznych miestnych jazykov po získaní nezávislosti. Francúzsky jazyk, rovnako ako francúzska kultúra, je propagovaný aj rôznymi organizáciami ako OSN, NATO, Červený kríž či Vatikán. Písanie a hovorenie sa veľmi líši a práve preto je francúzština komplikovaná, aj napriek tomu že už neobsahuje náročné skloňovanie a časovanie ako latinčina. Abeceda francúzštiny obsahuje 26 písmen, 2 ligatúry a 14 písmen s diakritikou.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady- Francúzština

Vytvárame a prekladáme odborné preklady z francúzskeho jazyka a taktiež prekladáme do francúzskeho jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do francúzskeho jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu z francúzskeho jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do francúzskeho jazyka.

TLMOČENIE- Francúzština

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére.