Preklad - Flámčina

Flámsky jazyk sa najviac využíva vo Flámsku a je to jeden z holandských dialektov používaných v Belgicku. Jeho názov je mätúci, pretože sa tak pomenúvajú aj rôzne iné nárečia. Po prvé, Flámsko popisuje historický región pri mori v západnom Belgicku, Holandsku a severozápadnom Francúzsku. Po druhé, Flámsko popisuje dnešný kultúrno-geografický región zodpovedajúci historickému územiu, ktoré sa skladá z administratívnych provincií Západné a Východné Flámsko a kultúrnych regiónov Francúzske Flámsko a Zélandské Flámsko. Po tretie, Flámsko označuje jednu z troch časti, ktoré tvoria Belgicko, takže územie na ktorom bývajú Flámi. Túto časť tvoria Flámske spoločenstvo a administratívny región Flámsky región.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady- Flámčina

Vytvárame a prekladáme odborné preklady z flámskeho jazyka a taktiež prekladáme do flámskeho jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do flámskeho jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu z flámskeho jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do flámskeho jazyka.

TLMOČENIE- Flámčina

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére.