Preklad - Arabčina

Podobný znak, ktorý zdieľa arabský jazyk s latinčinou je ten, že oba jazyky slúžili ako medzinárodné. Týmto semitským jazykom sa nedrozumievali len Arabi ale aj ľudia v Mauritánii, Maroku, Alžírsku, Líbyi, Egypte, Sudáne, Izraeli a Palestíne, Sýrii, Iraku, Jordánsku, Saudskej Arábii, Kuvajte, Katare, Bahrajne, v Spojených arabských emirátoch, Ománe a Jemene. Rozmanitosť arabčiny sa ukazuje na jej rôznych nárečiach, ktoré sú odlišné od tej oficiálnej, spisovnej arabčiny. Rozdiely sa prejavujú skôr vo výslovnosti ako v písanej forme. Spisovná arabčina má veľa spoločného s jazykom zvaným korán.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady- Arabčina

Vytvárame a prekladáme odborné preklady z arabského jazyka a taktiež prekladáme do arabského jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do arabského jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu z arabského jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do arabského jazyka.

TLMOČENIE – Arabčina

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére