Preklad - Angličtina

Anglický jazyk je veľmi populárny na celom svete a aj preto ho môžeme označiť ako druhý najrozšírenejší rodný jazyk. Taktiež si vybojovala prvenstvo v počte ľudí učiacich sa cudzí jazyk. Angličtina je používaná na dorozumievanie sa v krajinách, kde je viacjazyčnosť a anglický jazyk je nejakým ich kompromisom. Kompromisom sa stal kvôli vojenskému, politickému, vedeckému a ekonomickému vplyvu v 18. a 19. Spojeného kráľovstva. Angličtina pochádza z Anglicka a je to západogermánsky jazyk. Svojim rozvojom sa stala angličtina hlavným dorozumievacím jazykom rôznych oblastí vedy. Anglický jazyk bol ovplyvňovaný kaltskými jazykmi, latinčinou, jazykom Normanov, francúzštinou a aj staroseverčinou od severských obyvateľov. Dôsledok ovplyvňovania angličtiny mnohými jazykmi je jeho rôznorodosť  a bohatosť v slovnej zásobe. Gramatická stránka jazyka je iná pre študentov angličtiny ako cudzí jazyk a pre rodených anglicky hovoriacich ľudí.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady- Angličtina

Vytvárame a prekladáme odborné preklady z anglického jazyka a taktiež prekladáme do anglického jazyka. Zaoberáme sa aj úradne overeným prekladom akýchkoľvek dokumentov.

Taktiež Vám vieme preložiť z alebo do anglického jazyka preklad rodných listov, úmrtných listov, vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdení o príjme, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte sobášne listy prípadne iné úradné dokumenty.

Preklad dokladov pre firmy taktiež spadajú pod našu prácu prekladu z anglického jazyka. Firmy si u nás môžu nechať preložiť výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, živnostenské listy a iné.

Vieme Vám zabezpečiť taktiež preklad dokumentov obchodnej korešpondencie kde spadajú doklady ako napríklad obchodné zmluvy, kúpnopredajné zmluvy, certifikáty, dodacie listy, prepravné listy, faktúry či preklad rôznej technickej dokumentácie.

Zaoberáme sa vyhotovovaním aj preložením dokladov týkajúcich sa technických preukazov, osvedčenia o evidencii vozidla atď.

Venujeme sa akýmkoľvek prekladom dokumentov zo všetkých sfér, prekladu rôznych popisov produktov, prezentácií, návodov na používanie tovaru a prekladu manuálov z a do anglického jazyka.

V prípade, že potrebujete preklad do Angličtiny, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára.

TLMOČENIE- Angličtina

Tlmočíme vo všetkých sférach, či už je to odborná sféra rôznych prednášok, obchodných rokovaní, školení, telekonferencií, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov, tak taktiež tlmočíme aj na svadobných obradoch či na rôznych oslavách v súkromnej sfére.