Albánčina Angličtina Arábčina Arménčina Bieloruština Bulharčina Čeština Čínština Dánčina Fínčina Flámčina Francúzština Gréčtina Hebrejčina Holandčina Chorvatčina Japončina Kórejčina Latinčina Macedončina Maďarčina Moldavčina Mongolčina Nemčina Nórčina Perzština Polština Portugalčina Rumunčina Ruština Slovenčina Slovinčina Srbčina Španielčina Švédčina Taliančina Thajčina Thajčina Turečtina Ukrajinčina Vietnamčina

Ponúkame

  • Konzultácieposkytujeme bezplatne
  • Aj do 24 hodínstíhame urgentné termíny
  • Plánovanieprispôsobíme sa potrebám
  • Korektúra prekladovrodenými hovorcami
  • CAT nástrojepočítačom podporované preklady
  • Donášková službabezplatné doručenie úradných
    prekladov
  • 40 svetových jazykovaj netradičné jazyky
  • Superlegalizáciazabezpečíme komplet servis

Čínština

ČÍNSKY JAZYK

Čínština, čiže čínské jazyky (汉语 / 漢語; Chan-jü alebo 中文; Čung-wen), je skupina príbuzných, ale v mnohých prípadoch vzájomne nezrozumiteľných jazykov, ktoré patria do sinotibetskej jazykovej rodiny. Napriek tomu, že sú svojimi hovorcami často označované len za dialekty, sú tieto jazyky v skutočnosti veľmi rozmanité a čínština tvorí jednu z dvoch vetiev sinotibetských jazykov (tou druhou sú tibetobarmské jazyky). V závislosti na klasifikačnom systéme sa v rámci čínštiny rozoznáva 7-13 hlavních skupín. Zďaleka najpočetnejšou skupinou sú severočínské dialekty, nasleduje Wu. Dôležitá je kantončina, ktorá sa používa v Hongkongu. Čínštinu používa ako materinský jazyk okolo 16 % svetovej populácie. Čínsky hovoria prevažne Chanovia, ale aj iné etnické skupiny v Čínskej ľudovej republike a na Taiwane. Významným jazykom je tiež v Singapure, Malajzii a čínských komunitách v iných krajinách. Štandardizovanou a spisovnou formou čínštiny je štandardná čínština, ktorá je založená na pekingskom nárečí, ktoré patrí do širšej skupiny severočínských dialektov. Štandardná čínština je úradným jazykom v ČLR, na Taiwane a je jedným zo štyroch úradných jazykov Singapuru. Je tiež jedným zo šiestich jednacích jazykov OSN.

PREKLADY - ČÍNŠTINA

Preklady z a do čínštiny - zabezpečujeme odborné preklady, aj (súdne) úradne overené preklady.

Zabezpečujeme (súdne) úradne overené preklady z a do čínštiny akýchkoľvek dokumentov.

Vyhotovujeme úradne overené preklady osobných dokladov ako sú rodné listy, sobášne listy, úmrtne listy, vysvedčenia, diplomy, osvedčení, potvrdenia o príjme, výpisy z registra trestov, potvrdení o trvalom pobyte.

Vyhotovujeme úradne overené preklady firemných dokladov ako sú živnostenské listy, výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazy ziskov a strát, výkazy majetku, súvaha a výsledovka.

Vyhotovujeme úradne overené preklady obchodnej korešpondencie ako sú obchodné zmluvy, kúpnopredajne zmluvy, certifikáty, faktúry, dodacie listy, prepravne listy, technická dokumentácia k zariadeniam, výrobkov a tovarom.

Vyhotovujeme úradne overené preklady úradných dokumentov ako sú technické preukazy, osvedčenia o evidencii vozidiel.

Zabezpečujeme (technické) odborné preklady z a do čínštiny akýchkoľvek dokumentov ako sú preklady internetových stránok, obchodnej korešpondencie, auditov, atestov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, lokalizácie programov, rámcových zmlúv, technických manuálov, návodov na použitie, výkresových dokumentácií, prezentácií, etikiet k výrobkom, tovarom a produktom, podnikateľských zámerov, investičných projektov, technických príručiek, všeobecných obchodných podmienok, žiadostí, výpisov z účtu, obchodných faktúr, všeobecných nákupných podmienok, dohôd o mlčanlivosti, analýz rizík, kariet bezpečnostných údajov, publikácií, brožúrok, kníh, rôznych licencií, cenových ponúk, cenových kalkulácií, technických špecifikácií.

TLMOČENIE - ČÍNŠTINA

Tlmočenie z a do čínštiny - zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie alebo simultánne tlmočenie

Zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie z a do čínštiny na obchodných rokovaní, prednášok, prezentácií, školení, tlmočenie na zahraničných pracovných cestách, svadobného obradu, telekonferencie, tlmočenie vo výrobe.

Zabezpečujeme simultánne tlmočenie z a do čínštiny medzinárodných konferencií, prezentácií, prednášok, školení, priameho televízneho vysielania, kongresov, seminárov.

Kontaktujte nás

Vertere - jazykový servis, s.r.o.

Rýchly dopyt

Základné informácie:

Naše prekladateľské služby v sebe ponímajú mnoho odborných oblastí, z ktorých možno spomenúť ekonomiku, právo, techniku, cestovný ruch, medicínu a pod. Radi by sme do Vašej pozornosti vyzdvihli i preklady webových stránok a medzinárodných portálov.

Naše služby: preklady, tlmočenie, lokalizácie, CAT nástroje, firemná jazyková výučba, DTP
Na stiahnutie: Všeobecné obchodné podmienky sprostredkovania