Preklad Albánčina

Albánčina je indoeurópskej jazykovej rodiny, v ktorej vytvára samostatnú jazykovú vetvu. Prakticky nemá nič spoločné s ostatnými indoeurópskymi jazykmi, jedná sa o samostatnú skupinu. Po albánsky sa tento jazyk nazýva gjuha shqipe. Týmto jazykom rozprávajú v Albánsku, Kosove, Grécku, Srbsku, Čiernej Hore a v iných častiach Balkánskeho poloostrova, dokopy nim hovorí až 6 miliónov ľudí. História jazyka siaha do minulého storočia, v roku 1972 sa Ghegský dialekt zjednotil na jazykom kongrese v Tirane s toskickým dialektom, to je dialekt južného Albánska. Tento toskický dialekt sa stal i základom spisovného jazyka. Slovná zásoba pre tlmočenie má množstvo gréckych a slovanských prvkov spisovného jazyka a je silne romanizovaná. Albánčina je písaná latinským písmom rovnako ako slovenčina. Prvé písomné pamiatky zo staroalbánskeho obdobia sa nezachovali, najstaršie pochádzajú z 15. storočia. Jednotná abeceda spisovného jazyka bola prijatá.

Odborný preklad pre vás zhotovíme za rovnakú sumu ako preklad bežného textu!

Kliknite na tlačidlo rýchly dopyt a požiadajte si o nezáväznú cenovú kalkuláciu pre váš odborný preklad či technický preklad.

Preklady z a do Albánčiny

Preklady a tlmočenie z a do albánčiny zabezpečujeme na odbornej úrovni prekladov. Preklad úradne aj súdne overených akýchkoľvek dokumentov. Jedná sa o úradne overené preklady osobných dokladov ako sú rodné listy, sobášne listy, úmrtne listy, vysvedčenie, diplomy, osvedčenie, potvrdenia o príjme, výpisy z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte a iné úradné doklady. Ak máte vlastnú firmu, sme tu tiež pre Vás a vyhotovujeme overené preklady firemných dokladov ako živnostenské listy, výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, daňové priznania, výkazov ziskov a strát, výkazy majetku, súvaha a výsledovka vašej firmy. Zabezpečujeme technické a odborné preklady a tlmočenie z a do albánčiny akýchkoľvek dokumentov potrebných na preklad do cudzieho jazyka, ako aj internetové stránky, auditov, marketingových materiálov. Pre obchodovanie na albánskom trhu je potrebné prekladať rôzne licencie, brožúrky, cenové ponuky, cenových kalkulácií, faktúr, zmlúv a technických špecifikácií predávaných produktov a služieb.

Tlmočenie z a do Albánčiny

Ponúkame konzekutívne i simultánne tlmočenie z a do albánskeho jazyka pod dohľadom kvantifikovaného prekladateľa. Tlmočenie je vhodné na obchodné rokovania, prednášky, prezentácií, školení na ktorých je potrebné preklad z a do cudzieho jazyka. Ponúkame tiež tlmočenie na pracovných cestách, svadobného obradu, telefonickej konferencie a aj samotne tlmočenie pri výrobe.