Zásady a úskalia odborného prekladu

Na prekladateľa odborných textov je kladených viacero požiadaviek naraz. Akosi samozrejme sa od neho predpokladá veľmi dobrá znalosť východiskového, ale hlavne výborná znalosť cieľového (v najlepšom prípade zároveň rodného) jazyka. Pri odbornom preklade sa k tomu pridáva navyše požiadavka, aby bol odborníkom v určitom odbore či odboroch, ktorý vie presne používať v danej jazykovej kombinácii špecializovanú terminológiu aj … Čítať viacZásady a úskalia odborného prekladu

Klady a zápory mechanického (strojového) prekladu v porovnaní s profesionálnym prekladom

Pojem „je to ako z Google Translate“ predstavuje pre preklad snáď to najnepriaznivejšie vysvedčenie – od neho horšie je snáď len „to nie je preklad“. Človek nemusí byť zvlášť zbehlý ani v rodnom jazyku, aby mechanický preklad rozpoznal už v prvom odstavci. Ak je tento spôsob prekladu úplne nevyhovujúci pri výuke jazykov či pri porozumení bežných textov, … Čítať viacKlady a zápory mechanického (strojového) prekladu v porovnaní s profesionálnym prekladom

Aké sú najväčšie rozdiely medzi srbským a chorvátskym jazykom?

Táto otázka bola zodpovedaná mnohokrát. Predpokladám, že hovoríme o spisovnej chorvátčine a srbčine, čiže jazykoch, ktoré počujeme vo verejnej televízii a čítame v serióznych novinách. Vo väčšine oblastí medzi nimi veľké rozdiely nie sú. Tie však nájdeme v chémii: mnoho prvkov má iné názvy. Aj niektoré matematické termíny sú iné. Najväčší rozdiel však spočíva v postoji k jazyku. V Chorvátsku beží od 19. … Čítať viacAké sú najväčšie rozdiely medzi srbským a chorvátskym jazykom?

Využitie CAT nástrojov v modernej prekladateľskej praxi

Prekladateľský trh sa neustále mení a požiadavky na kvalitu, presnosť, kompatibilitu a termíny prekladateľských výstupov sú čoraz náročnejšie. Jedným z riešení, ako sa s nimi vyrovnať, je používanie tzv. CAT nástrojov (z angl. Computer Aided Translation, počítačom podporovaný preklad). Základom filozofie CAT je používanie prekladovej (translačnej) pamäte, ktorú vytvára prekladateľ alebo skupina prekladateľov, pracujúcich na spoločnom projekte. Do tejto … Čítať viacVyužitie CAT nástrojov v modernej prekladateľskej praxi