Využitie CAT nástrojov v modernej prekladateľskej praxi

Prekladateľský trh sa neustále mení a požiadavky na kvalitu, presnosť, kompatibilitu a termíny prekladateľských výstupov sú čoraz náročnejšie. Jedným z riešení, ako sa s nimi vyrovnať, je používanie tzv. CAT nástrojov (z angl. Computer Aided Translation, počítačom podporovaný preklad). Základom filozofie CAT je používanie prekladovej (translačnej) pamäte, ktorú vytvára prekladateľ alebo skupina prekladateľov, pracujúcich na spoločnom projekte. Do tejto … Čítať viacVyužitie CAT nástrojov v modernej prekladateľskej praxi